ประเด็นเด็ด 7 สี

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 - ผู้เสียชีวิตในไทยลดลงต่อเนื่อง

ประเด็นเด็ด 7 สี - ผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตเริ่มชะลอตัว และลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน แต่ยังต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการหนัก และใส่เครื่องช่วยหายใจ ถึงแม้จะมียอดลดลงก็ตาม แต่ก็ยังน่าเป็นห่วง

โดยผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้อยู่ที่ 11,786 คน ซึ่งเป็นยอดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อพบว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อดูแผนที่จังหวัดพบการติดเชื้อ ล่าสุดพื้นที่สีเหลืองและสีเขียวเพิ่มขึ้น คงเหลือพื้นที่สีแดงเข้ม 26 จังหวัด และข่าวดีวันนี้มีจังหวัดสีขาว หรือไม่มีผู้ติดเชื้อคือจังหวัดพะเยา

สำหรับผู้หายป่วยวันนี้มีจำนวน 14,738 คน ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้มีผู้ยังรักษาตัวอยู่ 129,025 คน ในจำนวนนี้อาการหนัก 4,080 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 818 คน ถึงจะเป็นยอดที่ลดลง แต่ก็ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นตัวเลขสะท้อนไปถึงจำนวนผู้เสียชีวิต ซึ่งวันนี้มี 136 คน โดยผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค มีจำนวนมากที่สุดถึง 92%

ส่วนการฉีดวัคซีน ปัจจัยหนึ่งในการลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต ล่าสุดฉีดไปแล้วเกือบ 41 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 กว่า 27.5 ล้านคน เข็มที่ 2 เกือบ 12.8 ล้านคน และเข็มที่ 3 กว่า 600,000 คน