ประเด็นเด็ด 7 สี

SME ธุรกิจที่เกือบถูกลืมในสถานการณ์โควิด-19 [เจาะเกาะติด]

ประเด็นเด็ด 7 สี - ทุนแทบจะไม่เหลือแล้ว เสียงสะท้อนจาก อรรถพล อรุโณรส เจ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์จากดีบุก ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ SME ถูกมรสุมโควิด-19 ฟาดฟันมาเหยียบ 2 ปี วันแต่อย่าหาว่าแค่ค่อย ๆ เดินเลย จะลุกก็ยังไม่ไหว รายได้ที่เคยพุ่งเดือนละหลักล้าน ปัจจุบันเหลือแค่หลักหมื่น กำไรที่เคยมีมาต่อทุนถูกหยิบมาใช้ ทรัพย์สินที่มีต้องนำมาขาย ด้วยความหวังว่าอีกไม่นานวิกฤตโควิดจะผ่านพ้นไปให้ธุรกิจกลับมาเดินต่ออีกครั้ง 

การปรับหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนอย่างแท้จริง เพื่อประคองจ้างงาน ดูแลผู้ว่างงาน ไม่ให้เป็นภาระเศรษฐกิจในอนาคต เป็นสิ่งที่รัฐควรเร่งดำเนินการ เพราะหากปล่อยไว้มีแต่จะลำบาก รวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับภาคธุรกิจ เพื่อให้มีทุนนำไปฟื้นตัวด้วย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า SME เป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลมาโดยตลอด เนื่องจากผู้ประกอบการ SME เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 34.3 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,421,127.9 ล้านบาท และส่งเสริมการจ้างงาน 12,714,976 คน

รัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ขับเคลื่อนและอวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น  

คำว่าคลายล็อกคงไม่ใช่แค่ให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้มากขึ้น รัฐเองต้องเร่งช่วยเหลือภาคธุรกิจที่สั่งให้หยุด ก่อนหน้าเขาทำตามคำสั่งของรัฐแล้ว วันนี้ถึงเวลาที่รัฐต้องยื่นมือต่อลมหายใจให้ภาคธุรกิจให้พวกเขาสามารถลุกขึ้นเดินได้อีกครั้ง