เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม โครงการลมหายใจเดียวกัน

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนในการร่วมแก้ปัญหาโควิด-19 จึงนำมาสู่การจัดตั้ง "โครงการลมหายใจเดียวกัน" เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และร่วมดูแลประชาชน โดยเฉพาะการมอบเครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจนเหลว อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งจุดคัดกรอง และโรงพยาบาลสนามแบบครบวงจร ซึ่งสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจและรักษาได้อย่างรวดเร็ว

ล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ICU สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีแดง ในโครงการลมหายใจเดียวกัน บริเวณหน้าโรงพยาบาลปิยะเวท กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนเตียงถึง 120 เตียง ถือเป็น ICU สนามขนาดใหญ่ของประเทศ ที่มีความสำคัญยิ่งในการช่วยลดการเสียชีวิตของประชาชน โดยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และทุกภาคส่วน โดยเชื่อว่าทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน และจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ในที่สุด