เช้านี้ที่หมอชิต

เศรษฐกิจอัฟกานิสถาน ขาดแคลนเงินหมุนเวียนในตลาด

เช้านี้ที่หมอชิต - เศรษฐกิจของอัฟกานิสถาน ประสบภาวะวิกฤตและตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการขาดแคลนเงินหมุนเวียนในตลาด รวมถึงเงินตราต่างประเทศ หลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ "ไอเอ็มเอฟ" และ "สหรัฐฯ" อายัดทรัพย์สินกว่า 1 0,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มตาลีบัน เข้าถึงแหล่งเงินเหล่านี้

นายโมฮัมหมัด ทาฮีร์ กาเดรี สมาชิกสหภาพแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอัฟกานิสถาน เปิดเผยว่า เงินของชาวอัฟกันทั้งหมดอยู่ในธนาคารพาณิชย์ แต่ทว่า ธนาคารเหล่านี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินคืนให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากทางการ สหรัฐฯ และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อายัดเงินทั้งหมดกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ ในธนาคารกลางอัฟกานิสถาน เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลกลุ่มตาลีบัน เข้าถึงแหล่งเงินเหล่านี้

จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ตอนนี้อัฟกานิสถา” ขาดแคลนกระแสเงินตราหมุนเวียนในตลาด รวมทั้งขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ และทำให้รัฐบาลตาลีบัน ไม่มีงบประมาณในการบริหารประเทศ ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของอัฟกานิสถาน หยุดชะงัก โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ "ยูเอ็นดีพี" ประกาศว่า ชาวอัฟกันกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะตกในภาวะ "ยากจนถ้วนหน้า" ซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงในช่วงกลางปี 2565 ขณะที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ "เอฟเอโอ" ระบุว่า ชาวอัฟกันจำนวนมากกำลังขาดแคลนเงินที่จะซื้ออาหารในชีวิตประจำวัน