เช้านี้ที่หมอชิต

ฝึกวัวฉี่ในห้องน้ำ เพื่อลดปัญหาโลกร้อนจากฉี่วัว

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปดูการสอนวัวเข้าห้องน้ำ โดยการให้วัวเข้าไปฉี่ในห้องน้ำ เนื่องจากฉี่ของวัวทำให้โลกร้อน เพราะมีไนโตรเจนเยอะ และเกิดเป็นแก๊สไนตรัสออกไซด์ ซึ่งวัวตัวนึงจะฉี่ประมาณ 8 ลิตร จึงมีความคิดที่จะกักเก็บฉี่ของวัว ไม่ให้เป็นปัญหาโลกร้อน จึงมีแนวคิดให้วัวฉี่ในห้องน้ำ โดยหลังจากที่วัวฉี่เสร็จแล้ว จะมีอาหารให้กับวัว เพื่อเป็นรางวัล