เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 กันยายน 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 กันยายน 2564

ทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน...