7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านสุดทน ร้องแก้ไขถนนพังซ้ำซาก 2 อบต.เกี่ยงรับผิดชอบ จ.สุรินทร์

ชาวบ้านอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สุดทนกับปัญหาถนนพัง ซ่อมแล้วซ่อมอีกก็ยังพังไม่เลิก วอนหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไข

เส้นทางดังกล่าวคือ ถนนระหว่างหมู่บ้านตะแบก ตำบลจารพัต กับหมู่บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง ยิ่งฝนตกยิ่งลำบากมาก เกิดอุบัติเหตุแทบทุกวัน ผู้ไม่ชินเส้นทางยิ่งเสี่ยงมากขึ้น

ชาวบ้านเล่าว่า จริง ๆ ระยะทางที่ถนนพังประมาณ 50 เมตรเท่านั้น แต่แก้ไขไม่ได้เสียที ซึ่งชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต และองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร แต่หลังร้องเรียนไป พบว่ามีการโยนความรับผิดชอบกันไปมา ทำให้ชาวบ้านกังวลใจว่าจะไม่มีหน่วยงานใดมาแก้ไข เพราะชาวบ้านต้องใช้เส้นทางทุกวัน โดยเฉพาะลูกหลานที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยทุกวัน หวั่นว่าหากไม่เร่งซ่อมแซม อาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ได้

ชาวบ้านจึงเรียกร้องไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้เข้ามาตรวจสอบและประสานงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย