7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านเดือดร้อน กำแพงหินปิดทางระบายน้ำ จ.ชลบุรี

ชาวบ้านจังหวัดชลบุรี ร้องเรียนปัญหาที่ดินข้างเคียงสร้างกำแพงหินปิดทางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือน วอนหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือแก้ปัญหา

ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร้องเรียนว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากเจ้าของที่ดินส่วนบุคคลได้สร้างกำแพงหินปิดทางน้ำ ทำให้น้ำระบายไม่ได้ ซึ่งชาวบ้านเล่าว่า ปกติหากฝนตกหนัก ๆ อาจมีน้ำท่วมบ้าง พอฝนหยุดก็ใช้เวลาไม่นานนักน้ำก็ระบายไปหมด แต่หลังจากเจ้าของที่ดินส่วนบุคคลเข้ามามาสร้างกำแพงหินตลอดแนวเขตก็เกิดปัญหาขึ้น แม้เจ้าของที่ดินจะมีการวางท่อระบายน้ำให้ แต่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ชาวบ้านจึงอยากให้เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เข้ามาช่วยแก้ไขวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม

ต่อมา พันจ่าโท ณัฐนันท์ รัตนโรจน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 เครื่องมาช่วยสูบน้ำ ทำให้ชาวบ้านดีใจและออกมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ได้ชี้แจงการแก้ไขในระยะยาวว่า ในปีงบประมาณ 2565 มีแผนขุดวางท่อในบริเวณนี้ไว้แล้ว ทำให้ชาวบ้านคลายกังวลไปได้ระดับหนึ่ง