7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : กางเกงในใช้แล้ว...อย่าทิ้ง

ก่อนหน้านี้ มีหลายหน่วยงานที่เปิดรับบริจาคขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิล แต่ที่เป็นที่ฮือฮามาก ๆ เมื่อมีเพจหนึ่งที่จังหวัดชลบุรี เปิดรับบริจาคกางเกงชั้นในใช้แล้ว

ขยะเหล่านี้ เรียกว่าเป็นขยะกำพร้า เพราะประกอบด้วยวัสดุที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดรับซื้อ นำไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน หรือไม่สะอาด เพราะมีการปนเปื้อน โดยส่วนใหญ่มักกำจัดโดยการฝังกลบ ซึ่งหลังจากที่คุณสมชายเปิดรับบริจาคผ่านสื่อโซเชียลมีเดียประมาณ 2 เดือน มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเรื่องแปลกใหม่ และไม่คิดว่าขยะที่ดูไร้ค่าจะสามารถแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วย

ที่ผ่านมา เรามักพบเห็นขยะเหล่านี้ถูกทิ้งตามริมทาง ในที่รกร้าง ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือแม้กระทั่งริมทะเล ซึ่งการทิ้งไม่ถูกวิธีแบบนี้ นำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย รู้แบบนี้แล้วอย่ามัวเขินอาย กลับไปเปิดตู้เสื้อผ้า ส่งต่อขยะเหล่านี้ ได้ที่เฟซบุ๊ก N15 Technology