7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : We Care Network ลุยตรวจ ATK เชิงรุกให้ประชาชน

เครือข่ายแพทย์อาสา We Care Network ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกแบบ ATK ให้ชาวชุมชนในกรุงเทพมหานครฯ พร้อมทั้งบริการฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ หวังลดการแพร่เชื้อ ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

บรรยากาศการตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงชุมชนย่านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม We Care Network สมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ภายใต้ปฏิบัตการสู้โควิด-19 เชิงรุก เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน โดยมีทีมแพทย์อาสา We Care Network ออกหน่วยตรวจตามจุดต่าง ๆ และให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ

แม้ว่าชุดตรวจ ATK ที่ประชาชนสามารถหาซื้อและตรวจเองได้ แต่การนำไปใช้เองโดยขาดความรู้จะทำให้เกิดความผิดพลาดของผลที่ออกมาได้สูง ซึ่งการออกหน่วยตรวจเชิงรุกให้กับประชาชนโดยมีทีมแพทย์อาสาเข้ามาตรวจหรือให้คำแนะนำสำหรับผู้จะใช้ ATK เอง จะทำให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะสามารถคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกจากชุนชนได้เร็วยิ่งขึ้น ลดการแพร่เชื้อให้อยู่ในวงจำกัด

นอกจากการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้ว We Care Network เครือข่ายเราดูแลกัน ยังทำโครงการ Covid-19 Home Care ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation โดยประสานผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการ ให้คำแนะนำในการรักษาตัว และยังส่งยาหรือเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยอีกด้วย

ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่คาดหวังจะทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในไทยดีขึ้น ผ่านการควบคุมโรคที่ต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว