7hdร้อนออนไลน์

พิจิตร น้ำสะสมท่วมนาข้าวเริ่มเน่าเสียหาย

วันนี้ (15 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำฝน และมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากจังหวัดกำแพงเพชร  ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง พื้นที่ทำการเกษตร หรือ ที่เรียกว่าทุ่งรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ที่มีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ระดับน้ำสูงราว 1 เมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว น้ำที่สะสมมีปริมาณมาก จึงเปลี่ยนทุ่งนาเป็นผืนน้ำจนมองคล้ายอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ บริเวณกว้าง

ขณะที่นาข้าว กว่า 100 ไร่ ที่ชาวนาเสี่ยงทำนาข้าว ในพื้นที่ ต.รังนก ต.เนินปอ ใน อ.สามง่าม และ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง  ถูกน้ำท่วมจมเสียหายมิดยอดข้าว นานเกือบ 1 สัปดาห์ ต้นข้าวเริ่มเน่าเสียหาย เป็นบริเวณกว้าง จากน้ำท่วมแช่ขัง

โดยเกษตรกรชาวนา  ต่างเปิดทางน้ำ เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกลงในแม่น้ำยม แต่การระบายด้วยยากลำบาก เนื่องจากแม่น้ำยม ยังมีระดับสูง อยู่ที่ 4.38 เมตร และมีประมาณสูงขึ้นเพิ่ม 5-6 เซนติเมตร  จึงเกิดน้ำท่วมขังนาข้าวเริ่มเน่าเสียหาย จากน้ำท่วมขัง