เช้าข่าว 7 สี

เร่งสำรวจพื้นที่เกษตรเสียหาย พร้อมจ่ายช่วยเหลือ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กำชับให้เกษตรจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชันโกนเซิน พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาพืชผล และเตรียมสำรองพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนเกษตรกรอย่างทันท่วงที โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะได้รับความช่วยเหลือตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ อาทิ นาข้าว จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินไร่ละ 1,340 บาท, พืชไร่และพืชผัก จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินไร่ละ 1,980 บาท, ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินไร่ละ 4,048 บาท ส่วนเกษตรกรที่พืชผลเสียหายโดยสิ้นเชิง จะได้รับมอบพันธุ์พืชปลูกง่าย ได้ผลผลิตเร็ว อาทิ กระเจี๊ยบเขียว, ถั่วฝักยาว, มะเขือเปราะ และพริก ด้วย

ขณะที่ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยในวงเสวนา "ผลการศึกษาและข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565-2570" โดยตั้งเป้าสร้างรายได้ให้กลุ่มอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับเศรษฐกิจระดับฐานราก ด้วยการสร้างความโดดเด่น นำพาประเทศกลับมาเป็นผู้นำด้านการค้า การลงทุนที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม แม้ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวนหนัก จากสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดา ส่งผลกระทบต่อภาคการค้า, การลงทุน และภาคบริการ แต่ไทยก็ยังคงเป็นประเทศ ที่มีรากฐานการผลิตสินค้าที่แข็งแกร่ง เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าอาหาร และเครื่องดื่ม จึงต้องวางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน และเร่งขับเคลื่อนโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง