เช้าข่าว 7 สี

ลุ้นยูเนสโกขึ้นทะเบียนดอยหลวงเชียงดาว

การประชุมสภาประสานงานระหว่างชาติ ว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล หรือ MAB-ICC ครั้งที่ 33 มีขึ้นระหว่าง วันที่ 13-17 กันยายน 2564 ที่เมืองอาบูจา สาธารณรัฐไนจีเรีย ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์

ประเด็นสำคัญของไทยในปีนี้ คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ขึ้นบัญชี "ดอยหลวงเชียงดาว" ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก

สำหรับความสวยงาม และความอุดมสมบูรณ์บนดอยหลวงเชียงดาว มีระบบนิเวศและภูเขาหินปูนที่สำคัญของไทย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าสงวนหลายชนิด อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้สูง ที่จะค้นพบพืชและสัตว์ชนิดพันธุ์ใหม่ๆของโลก นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่าย หลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และสงบสุขมายาวนาน ซึ่งการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จะมีขึ้นในวันนี้ (15 ก.ย.)

ซึ่งที่ผ่านมายูเนสโก เคยขึ้นบัญชีพื้นที่สงวนชีวมณฑลในไทยมาแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2519 ตามด้วยพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2520, พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จังหวัดลำปาง ในปี 2520 และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง ในปี 2540

ข่าวที่เกี่ยวข้อง