รอบรั้วรอบโลก

ศิลปินชาวเปรู เปลี่ยนหมู่บ้านเชิงเขาในกรุงลิมาเป็นสีรุ้ง

ศิลปินชาวเปรู เปลี่ยนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในกรุงลิมา ให้กลายเป็นสีรุ้ง โดยได้แรงบันดาลใจจากลวดลายของศิลปะในยุคก่อนอาณาจักรอินคา

ทีมนักออกแบบวางแผนทาสีบ้านมากกว่า 1,000 หลัง บริเวณเชิงเขาซานคริสโตบัล (San Cristobal) ในกรุงลิมา ของเปรู โดยตั้งชื่อโครงการนี้ว่า "โครงการสายรุ้ง" (Project Rainbow) เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนจากชนบทเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และบ้านถูกสร้างโดยไม่มีการทาสีใด ๆ เปิดให้เห็นสีของวัสดุก่อสร้าง ทางการท้องถิ่นจึงร่วมกับบริษัททาสีของเอกชน ร่วมทุนกับทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยหวังว่าจะทำให้เกิดการจ้างงาน และให้ผู้พักอาศัยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของบ้านเรือนเหล่านี้ และหันมาดูแลบ้านของตนให้ดีขึ้น สำหรับสีที่ถูกเลือก นำมาทาสีครั้งนี้ เลือกจากลวดลายที่เรียกว่า ชากานัส (Chakanas) ซึ่งเป็นลวดลายของอารยธรรมแอนเดียน (Andean cultures) วัฒนธรรมโบราณสมัยก่อนอาณาจักรอินคา และเมื่อการทาสีแล้วเสร็จ ลวดลายดังกล่าวจะสามารถมองเห็นได้จากทั่วทั้งกรุงลิมา

ทั้งนี้ ทางการท้องถิ่นกรุงลิมา ตั้งเป้าจะทาสีและซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้พักอาศัยได้อย่างน้อย 10,000 คน