7HDร้อนออนไลน์

ข่าวดี รพ.มหาราชโคราช เตรียมฉีดบูสเตอร์โดส คาดเริ่มได้ 24 ก.ย.นี้

วันนี้ ( 15 ก.ย. 64 ) นพ.เจษฎ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เผยว่าวันนี้  รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ที่จุดบริการฉีดวัคซีน ที่ห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยเปิดบริการเฉพาะผู้ที่มีคิวฉีดซิโนแวค เข็มที่ 1 โดยให้มารับบริการเวลา 09.30 น. และผู้ที่มีคิวฉีดแอสตราเซนเนกา เข็มที่ 2 ให้มารับบริการเวลา 12.00 น. รวมถึง ผู้ที่มีคิวฉีดซิโนฟาร์ม เข็มแรก และเข็มที่ 2 ให้มารับบริการเวลา 14.00 น. โดยศูนย์ฉีดจะไม่ให้บริการผู้ที่มาผิดวันนัด และไม่รับวอล์กอิน 

ล่าสุด มีข่าวดีเรื่องวัคซีนเข็มที่ 3 บูสเตอร์โดส จะมาวันที่ 24 ก.ย.64 โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้พูดในที่ประชุมผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีแนวทางเกี่ยวกับบูสเตอร์โดสว่า วันที่ 24 ก.ย.64 ซึ่งตรงกับเป็นวันมหิดล ทั่วประเทศจะมีแผนการฉีดเข็มกระตุ้น ด้วยวัคซีนแอสตราเซนเนกา ให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม มาเกิน 3 เดือน แต่ยังไม่ระบุจำนวนว่า บูสเตอร์โดสจะมีจำนวนทั้งหมดเท่าไร  และกระจายมาให้จังหวัดในภูมิภาคต่างๆ อย่างไร

ระหว่างนี้ จะเร่งสำรวจรายชื่อประชาชนใน อ.เมืองนครราชสีมา ที่มารับริการฉีดวัคซีนซิโนแวคเกิน 3 เดือน กับ รพ.มหาราชฯ เพื่อสรุปจำนวนการขอรับจัดสรรวัคซีนเข็มกระตุ้น  และเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์โดสเร็วๆ นี้