ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ จ.ชัยนาท บ่ายวันนี้ บัญชาการรับมือน้ำเหนือ

สืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุ “โกนเซิน” (CONSON) ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในช่วงบ่ายวันนี้ โดยจะร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำดังกล่าว ที่สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท พร้อมตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรับมือน้ำเหนือหลากและวางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จัดทำแผนอพยพทั้งคนและสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ และเตรียมแผนเยียวยาภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย พร้อมกำชับรัฐมนตรีทุกคนลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามในภาพรวม

ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ซักซ้อมแนวทางและปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นเร่งระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่สำคัญ ควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำ ทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์จำเป็น แผนระบายน้ำ และจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง