ห้องข่าวภาคเที่ยง

เร่งควบคุมคลัสเตอร์ตลาดบางวัง จ.นครศรีธรรมราช - คลัสเตอร์บ้านโคกไคร จ.พังงา ติดเชื้อพุ่ง

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คลัสเตอร์ตลาดบางวัง เทศบาลเมืองปากพนัง ยังวิกฤตหนัก จากการค้นหาเชิงรุกกลุ่มเป้าหมาย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 66 คน ซึ่งมีทั้งพ่อค้า แม่ค้า คนในครอบครัว และผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ทำให้ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ตลาดบางวัง แล้วกว่า 700 คน และยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในข่ายต้องตรวจเชื้ออีกจำนวนมาก

ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดบางวัง พบว่า การจัดพื้นที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพแออัด มีปัญหาการระบายอากาศ มีกลิ่นเน่าเสียเศษสินค้าอาหารสด อีกทั้งยังสัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลง รวมทั้งปัญหาการระบายน้ำ ทำให้เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จึงสั่งปิดต่อไปอีกโดยไม่มีกำหนด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบอีกครั้ง หากพบว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะอนุญาตให้เปิดใหม่ได้

ขณะที่จังหวัดพังงา พบคลัสเตอร์หมู่บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด ซึ่งพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 49 คน และเร่งตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวนมาก คาดว่าน่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ได้ตั้งจุดสกัดห้ามเข้า-ออก ชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อควบคุมยับยั้งไม่ให้เชื้อแพร่กระจายสู่พื้นที่ข้างเคียง ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดพังงา รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้มีทั้งหมด 79 คน กระจายใน 5 อำเภอ โดยที่อำเภอตะกั่วป่า พบมากที่สุด 28 คน นอกจากนี้ยังรับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต เข้ามาด้วย 7 คน