ข่าวเด็ด 7 สี

แนวโน้มโควิด-19 ยังประมาทไม่ได้

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เผยแนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมลดลง สัดส่วนแบ่งเป็น กทม.39 % และต่างจังหวัด 61 % บางจังหวัดยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างเช่น สมุทรปราการ ดังนั้นจึงยังคงต้องรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง การ์ดอย่าตก ยังต้องใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล ร่วมกับมาตรการล็อกดาวน์ยังจำเป็นที่ใช้ควบคู่กัน โดยพบว่า หลังปรับมาตรการได้มีการประเมิน 2 ฉากทัศน์ ที่อาจพบการระบาดเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ มีโอกาสเป็นไปได้ จึงยังประมาทไม่ได้ จุดเสี่ยง ได้แก่ งานเลี้ยง การสังสรรค์ ที่พบการลักลอบจัดกันอยู่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เสี่ยง ตลาด ตลาดนัด ร้านอาหาร โรงงาน ยังคงพบคลัสเตอร์อยู่