7HDร้อนออนไลน์

อย่าหลงเชื่อ! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยัน! ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้” Hathaithip Chantrapoon” ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ ระวังตกเป็นเหยื่อ

(15 ก.ย.64 ) กรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อมูลและภาพใบอนุญาตจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ้างว่า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็น”ข้อมูลเท็จ”

พบ เอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม ที่มีการปลอมแปลงขึ้นมา เนื่องจากฟอนต์หรือรูปแบบของเอกสารผิดจากรูปแบบตามมาตราฐาน อีกทั้งตัวเอกสารจริงจะมีคิวอาร์โค้ดโดยเฉพาะของทางหน่วยงานอยู่ในตัวเอกสารด้วย ซึ่งรูปภาพเอกสารดังกล่าวไม่มี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dbd.go.th/ หรือโทร 1570

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด