ห้องข่าวภาคเที่ยง

ธ.ออมสิน เปิดกู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า บรรเทาโควิด-19

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้านและบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรง นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อบ้าน “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ด้วยเงื่อนไขพิเศษ เนื่องจากผู้กู้ยังไม่ต้องผ่อนชำระค่างวดภายในปีนี้ โดยจะเริ่มผ่อนปีหน้าและผ่อนต่อเดือนต่ำมาก ซึ่งจะทำให้ผู้กู้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายที่จำเป็นหรือนำไปปิดบัญชีเงินกู้ เพื่อปลดล็อกหนี้ต่างๆ

รายละเอียดเบื้องต้น อาทิ สินเชื่อบ้าน เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์ มีให้เลือกทั้งแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน โดยในเดือนที่ 10-12 ผ่อนล้านละ 2,000 บาท และแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน โดยในเดือนที่ 7-12 ผ่อนล้านละ 1,500 บาท ซึ่งทั้ง 2 แบบ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.50% ต่อปี โดยลูกค้าที่รีไฟแนนซ์จะได้สิทธิในการกู้เพิ่มเติม เพื่ออุปโภคบริโภคด้วย และกู้ได้สูงสุด 5,000,000 บาท มีทั้งเงินกู้ระยะยาว ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 3.90% ต่อปี และวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือ OD ดอกเบี้ยปีแรก 3.75% หลังจากนั้นคิด MOR+1.00% ต่อปี (MOR ธนาคารออมสินปัจจุบัน = 5.995%)

สินเชื่อบ้าน เพื่อ ซื้อ, สร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% 6 เดือน เช่นกัน ซึ่งในเดือนที่ 7-12 ผ่อนล้านละ 1,500 บาทเท่านั้น โดยธนาคารไม่คิดค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อแต่อย่างใด

โดยจะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ยกเว้นโปรแกรมรีไฟแนนซ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 9 เดือน ต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564