ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ธ.ก.ส.เปิดทุกอาชีพกู้เงินผ่านไลน์ 50,000 บาท

ข่าวปลอมวันนี้ให้ระวังการกู้ยืมเงินผ่านไลน์ โดยช่วงนี้มีข่าวว่า ไลน์ที่ชื่อ Smart Case Credit ของ ธ.ก.ส. ให้ทุกอาชีพกู้ 50,000 บาท ผ่อน 500 บาทต่อเดือน ล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยืนยันแล้ว ข้อมูลนี้บิดเบือน

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ระบุว่าไม่เคยใช้ line Smart Case Credit ในการให้กู้เงินดังกล่าว ที่ผ่านมาใช้ช่องทาง line BAAC Family ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและลงทะเบียนในการขอรับสินเชื่อ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อ เพื่อทำสัญญากู้เงิน

ส่วนเรื่องสินเชื่อข้างต้นพบว่าเป็นสินเชื่อชำระดีมี Smart Cash สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อในโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบมาก่อนแล้ว ที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของลูกค้า โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 - 3 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันกู้

ย้ำไม่ได้เปิดให้ทุกอาชีพกู้เงินผ่านทางไลน์ แถมบิดเบือนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อธนาคารด้วย โดยเบอร์ที่ถูกต้อง คือ 02-555-0555

ขอให้ประชาชนไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูล เพราะอาจจะสร้างความสับสน และรับข้อมูลข่าวสารจากของธนาคาร ธ.ก.ส. ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 02-555-0555