ห้องข่าวภาคเที่ยง

มาตรการโควิด-19 ล่าสุด จากการแถลงของ ศบค.

รายงานสด ศบค.ทำเนียบรัฐบาล : สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และมาตรการล่าสุดจากการแถลงของ ศบค.ทำเนียบรัฐบาล...