7hdร้อนออนไลน์

ศบค.เผยนโยบายเตรียมรองรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (15 ก.ย.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยถึงความพร้อมต่อแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผู้อำนวยการ ศบค.ได้ให้นโยบายเพื่อให้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติให้ทันช่วง High Season หรือไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

โดยมอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปเตรียมดูพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวปลอดภัยจากโควิด หรือ COVID Free Tourist Area Sandbox เช่นเดียวกับที่ Phuket Sandbox ที่ได้เปิดรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ดังนี้

1.เรื่องพื้นที่ ว่าพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง เช่น พื้นที่เป็นเกาะ มีสนามบินในพื้นที่ ที่สามารถบินตรงได้ พร้อมทั้งสามารถตั้งจุดตรวจ คัดกรองนักท่องเที่ยวได้

2.กำหนดมาตรการป้องกันโควิดในพื้นที่นั้นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบในการดำเนินการ มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจนและต้องดูความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ จำนวนการติดเชื้อในพื้นที่ว่าสามาถควบคุมได้หรือไม่ จำนวนการฉีดวัคซีนในพื้นที่

3.ศักยภาพในการรักษา ถ้าเกิดการระบาด การควบคุมโรค การรับมือถ้าหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

อีกทั้ง ยังได้มอบหมายให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่นำร่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยกำหนดเป็น 2 ระยะ เพื่อทดลองดำเนินการตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป ระยะที่ 2 อาจเป็นพื้นที่อื่นๆ ที่มีความพร้อม ซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่ 15 ต.ค. หรือตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป