ข่าวภาคค่ำ

ไทยช็อปฯ ออนไลน์ ติดอันดับ 3 ของโลก

ข่าวภาคค่ำ - คนไทยสั่งซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และใช้โมบายแบงกิงมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนการใช้งานสูงกว่า 68%

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นมาก เฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง 25 นาที เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 1 ชั่วโมง 3 นาที ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล ใช้โซเชียล และซื้อสินค้าออนไลน์ ไทยจึงถือเป็นตลาดที่น่าจับตามมอง

ด้าน We are Social แพลตฟอร์มการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำของโลก เผยรายงาน Global Digital Stat 2021 ในส่วนของอีคอมเมิร์ซไทยปีนี้ โดยสรุปว่า วิกฤติโควิด-19 เป็นปัจจัยทำให้อีคอมเมิร์ซไทย และอีโคซิสเต็มส์ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก จากสถิติ พบว่า คนไทยสั่งซื้อสินค้า หรือช็อปปิงออนไลน์สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก คิดเป็นสัดส่วน 83.6% สูงกว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยช็อปปิงออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยสัดส่วนที่มากถึง 74.2% นอกจากนี้ยังพบว่า คนไทยเข้าใช้แอปพลิเคชันธนาคาร หรือโมบายแบงกิงสูงที่สุดในโลกด้วยตัวเลขที่มากถึง 68.1%

ขณะที่ผลวิจัยด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2563 มองว่าช่วงที่ประเทศไทยมีการล็อกดาวน์พื้นที่ ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือขยายตัวเฉลี่ย 81% ต่อปี มูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ