เจาะประเด็นข่าว 7HD

เผยวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก ถึงกลางเดือนตุลาคมนี้

เป็นความคืบหน้าที่องค์การเภสัชกรรม ประชุมติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ร่วมกับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยบริษัทซิลลิคฯ แจ้งว่าวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1,958,400 ล้านโดส สามารถส่งมอบล็อตแรกถึงไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม และจะทยอยส่งสัปดาห์ละกว่า 300,000 โดส ต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบในไตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านโดส บริษัทจะได้เร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลไม่เกินมีนาคม 2565

โดยจะส่งวัคซีนให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 3-5 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่อไป

ในส่วนของการจัดสรรจำนวนวัคซีนที่นำเข้ามาในแต่ละครั้ง องค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดโควต้าที่จองเข้ามาเป็นหลัก ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนและสภากาชาดไทย โดยจะแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า เพื่อกำหนดเวลาบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สั่งจองต่อไป

บริษัทซิลลิคฯ ยังได้ยืนยันว่า การดำเนินงานร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในการนำเข้าและส่งมอบวัคซีนวัคซีนโมเดอร์นา นับเป็นพันธสัญญาแรกในประเทศไทย  ดังนั้นกำหนดการส่งมอบเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต (First Come First Serve) โรงพยาบาลเอกชนจึงมั่นใจได้ว่าจะมีวัคซีนฉีดให้ผู้สั่งจองตามกำหนดการตามแผนแน่นอน

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง 946 ล้านบาท จากงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปี 2564  ให้สภากาชาดไทยซื้อวัคซีน Moderna 1 ล้านโดส เพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมีกำหนดชำระเงินล่วงหน้าร้อยละ 30 ภายในเดือนนี้ เพื่อให้วัคซีนส่งมอบงวดแรกได้ในต้นปี 2565