เจาะประเด็นข่าว 7HD

เดินหน้าฉีดวัคซีนรับเปิดเทอม-เปิดประเทศ

โดยกรุงเทพมหานครเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรังวันที่ 21 กันยายนนี้ ส่วนแผนฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12- 18 ปี กว่า 4.5 ล้านคนทั่วประเทศในเดือนตุลาคม เพื่อให้ได้กลับมาเรียนหนังสือตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังรอการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ล็อตใหม่

ด้านกระทรวงสาธารณสุข เผยมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ในโรงเรียนประจำได้ผลดี เตรียมร่วมกระทรวงศึกษาธิการขยายสู่โรงเรียนแบบไปกลับ เผยมาตรการและการดำเนินการของโรงเรียนที่ต้องเข้มขึ้น ตามระดับพื้นที่ระบาด

ทั้งนี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 11 กันยายน 2564 มีเด็กวัยเรียนวัยรุ่นอายุ 6-18 ปีติดเชื้อโควิด-19 สะสม 129,165 ราย เสียชีวิตสะสม 15 คน ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ทั้งที่ยังไม่มีการเปิดเรียน ส่วนหนึ่งติดเชื้อในครอบครัว หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

สำหรับการฉีดวัคซีนในครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วร้อยละ 88.3 ส่วนเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคประจำตัว ข้อมูลล่าสุด ทั่วประเทศ เด็กได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1 ไปแล้ว จำนวน 74,932 คน และครบ 2 เข็มมีจำนวน 3,241 คน

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนชนิด mRNA มีคู่มือภาคประชาชนในการรับวัคซีน ระบุเรื่องจำนวนฉีด 2 ครั้งห่างกัน 28 วัน ห้ามใช้กับผู้ที่มีอาการแพ้ตัวยาของวัคซีน ต้องได้แจ้งข้อควรทราบก่อน เช่นอาการแพ้ต่างๆ ภาวะของร่างกาย รวมถึงข้อควรปฏิบัติ ผลข้างเคียงต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ที่ผู้ดูแลการฉีดวัคซีนและผู้รับวัคซีนต้องสังเกตอาการบ่งชี้ เช่นเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลัน หายใจสั้น ใจสั่น