เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : ถอดบทเรียนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ก่อนเปิดอีก 5 จังหวัด

หลังเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาได้ 2 เดือนกว่า ภาครัฐประเมินว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีการคำนวณรายจ่ายต่อทริปของนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 60,000 – 70,000 บาท โดยข้อมูลจากภาคเอกชนในพื้นที่พบเงินสะพัดราว 3,000 ล้านบาท และตัวเลขการจองห้องพักก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่อาจจะไม่ถึงกับทำให้เศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวได้ทั้งหมด

แต่ในมุมของนักท่องเที่ยว มีเสียงสะท้อนถึงปัญหาในทำนองว่าถูกหลอกให้เข้ามา หลายอย่างไม่เป็นไปตามหวัง จึงต้องถอดบทเรียนจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดียวกันในการเปิดเมืองรอบใหม่ในอีก 5 จังหวัด วันที่ 1 ตุลาคม โดยควรมีการผ่อนคลายในพื้นที่พิเศษเพื่อให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ ระบบสาธารณสุขที่จะรองรับ กรณีเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่

ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอภาคเอกชนเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติม แม้จะมีการตรวจพบการติดเชื้อในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่กระทบกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เนื่องจากเป็นการติดเชื้อในกลุ่มคนไทยในพื้นที่

ขณะที่ ศบค. สรุปรายงานผลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไว้ด้วยสถิติที่ดีทีเดียว คือนับจากวันที่ กรกฎาคมถึง 14 กันยายน รวม 76 วัน มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 32,005 คน พบผู้ติดเชื้อเพียงแค่ 91 คน หรือคิดเป็น 0.28% เท่านั้น และมียอดจำนวนคืนของผู้เข้าพักนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันนี้มากถึง 524,221 คืน