เจาะประเด็นข่าว 7HD

แพทย์เตือนชาวบ้าน ระมัดระวังการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน

ช่วงที่มีฝนตกชุก สภาพอากาศเหมาะสมกับการออกดอกของเห็ดป่าหลายชนิด ซึ่งก็จะมีชาวบ้านเข้าป่าไปเก็บเห็ดมาประกอบอาหารรับประทาน โดยเห็ดป่าส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะรู้จักคุ้นเคย และเก็บมารับประทานเป็นประจำ แต่ก็มีเห็ดเมาเห็ดพิษอีกหลายชนิด ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆ กับเห็ดที่นำไปรับทานได้ หากไม่สังเกตให้ดี เก็บมารับประทานก็อาจเกิดอันตรายได้

ซึ่งเรื่องนี้ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ออกมาเตือนว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปี มีรายงานว่าพบชาวบ้านมีอาการแพ้และเจ็บป่วย จากสาเหตุรับประทานเห็ดพิษเข้าไปเป็นประจำ เข้ารักษาตามโรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนปีละหลายราย อาการแพ้เห็ดพิษ ที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หากรุนแรงเห็ดบางพิษบางชนิดจะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ บางชนิดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และบางชนิดทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบทางเดินอาหาร หากเข้ารับการบำบัดรักษาไม่ทันก็อาจจะถึงแก่เสียชีวิตได้ จึงขอฝากเตือนให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน หากเห็นเห็ดชนิดใดที่ไม่แน่ใจว่ารับประทานได้หรือไม่ ก็ไม่ควรเสี่ยงเก็บมาปรุงอาหาร