7HD ร้อนออนไลน์

กรุงเทพมหานคร ยังไม่พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ขอฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ครบทุกเขตก่อน

วันนี้ (15 ก.ย.64)  นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือร่วมกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ถึงความพร้อมการเปิดเมือง รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ 

จากการหารือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ เห็นว่า คนกรุงเทพฯยังฉีดวัคซีนได้ไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ในทุกเขต  ซึ่งในช่วงปลายเดือนนี้จะมีวัคซีนเข้ามามาก จะเร่งระดมฉีดให้มากขึ้น  ดังนั้น จึงขอเลื่อนการเปิดกรุงเทพฯ ต้อนรับท่องเที่ยวต่างชาติไปเป็นวันที่ 15 ตุลาคมนี้  โดยจะเปิดพร้อมกันทุกเขต เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมทุกอย่าง  ยกเว้นการรับวัคซีนที่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ 70%  ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของคนกรุงเทพฯ  จะเร่งระดมฉีดวัคซีนก่อนเปิดเมือง

อย่างไรก็ตาม  ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้  รัฐบาลยังเดินหน้าเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยจะเปิดจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ ตามแผนเดิม

สำหรับมาตรการที่จะใช้สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นมาตรการที่สาธารณสุข  กำหนด เช่น DMHTT ส่วนสถานประกอบการจะต้องปฎิบัติตามมาตรการ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) หรือโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และมาตรการ SHA+ ที่เพิ่มเงื่อนไขว่าพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ต่ำกว่า 70% นอกจากนี้ สถานประกอบการ โดยเฉพาะโรงแรมจะต้องมีการตรวจ และบันทึกอุณหภูมิ และการเข้า-ออกโรงแรมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเดินทางข้ามจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง