ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และปราจีนบุรี

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 2,430 ชุด ไปมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้พิการติดบ้านในอำเภอหล่มสัก 5 คน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในอำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก ได้รับความเสียหาย 10 ตำบล 51 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,430 ครัวเรือน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ สำหรับเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทันการณ์ พร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วน

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 1,330 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกบินทร์ พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี และตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ รวม 16 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 อำเภอ รวม 18 ตำบล 99 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,330 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจความเสียหายและเร่งให้การช่วยเหลือ โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด