ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสงขลา และยะลา

ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลสงขลา ดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวช และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน 340 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 โดย จังหวัดสงขลา กำหนดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้กลุ่มเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือ จุดบริการที่โรงพยาบาลกำหนด ปัจจุบัน มีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 532,857 คน คิดเป็นร้อยละ 49.17

ส่วนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 300 คน พร้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนฯ เชิงรุกแก่ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สำหรับอำเภอบันนังสตา ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน 3,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ดำเนินการฉีดวัคซีนฯ ระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน 2564 

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด