ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เริ่มกระจาย ATK 8.5 ล้านชุด แต่การตรวจสอบยังไม่จบ

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ จะพาท่านผู้ชมไปตรวจสอบปัญหาการลงนามในสัญญาจัดซื้อชุดตรวจ ATK Lepu ที่เริ่มกระจายให้ประชาชนวันนี้เป็นวันแรก แต่ยังมีเรื่องคาใจที่ต้องสะสาง เป็นเรื่องอะไร ติดตามกับคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

ชุดตรวจ ATK Lepu 8.5 ล้านชุด ที่ใช้งบประมาณจัดซื้อ 1,014 ล้านบาท จะทยอยถึงมือประชาชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (16 ก.ย.) เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้รวดเร็วขึ้น แต่การจัดซื้อที่ผ่านมามีปัญหาหลายอย่าง นับตั้งแต่คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านองค์การอนามัยโลก ตามความต้องการของ สปสช. จนนำไปสู่การโต้แย้งระหว่างชมรมแพทย์ชนบท และองค์การเภสัชกรรม

ล่าสุดยังมีปัญหาคาใจ กรณีข้อสงสัยสวมสิทธิในสัญญาหรือไม่ หลังพบ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ชนะการประมูล แต่องค์การเภสัชกรรมทำสัญญากับ บริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคนละบริษัทกัน พร้อมข้อสังเกตว่า การลงนามในสัญญาดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทั่งมีการส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบสัญญาดังกล่าว แต่เรื่องยังเงียบ จน นางสาวรสนา โตสิตระกูล เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย ที่เป็นผู้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ต้องขยับใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ขอทราบการวินิจฉัยของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ขีดเส้นวันที่ 23 กันยายน ถ้ายังไม่มีคำตอบจะไปร้อง ป.ป.ช.

ขณะที่ชมรมแพทย์ชนบท ก็ยังจับตาใกล้ชิด ประกาศขุดคุ้ยความไม่โปร่งใสขององค์การเภสัชกรรมต่อเนื่อง

เรื่องนี้มีคำอธิบายจาก นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหารบริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ ว่า ทั้ง 2 บริษัทมีสัญญาคู่ค้า และแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนการประมูลอย่างเป็นทางการ จึงมั่นใจไม่ได้ทำผิดกฎหมาย

ด้าน สปสช.ซึ่งเป็นผู้ถืองบประมาณ ไม่ได้กังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะถือว่าทำทุกอย่างตามอำนาจหน้าที่ และไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อ

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นองค์การเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์ยืนยันหลายครั้งว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ต่อจากนี้จึงต้องติดตามว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะไปสุดทางที่ตรงไหน