ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพังงา

ที่ศาลาประชาคม ส่วนอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานกรรมการ พอ.สว.จังหวัดพังงา กาชาดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า และสมาชิก พอ.สว. ร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการนัดของวัคซีน และพระสงฆ์ ในอำเภอตะกั่วป่า รวม 596 คน พร้อมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เชิงรุกแก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และตำบลต่าง ๆ มีเป้าหมายดำเนินการเชิงรุกครอบคลุมครบทั้งจังหวัดฯ รวม 2,500 คน ระหว่างวันที่ 16-29 กันยายน 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง