ประเด็นเด็ด 7 สี

ทะเลหมอกบนยอดเขาฆูนุงซีลีปัต

ประเด็นเด็ด 7 สี - ทะเลหมอกและกลุ่มก้อนเมฆบนยอดเขาฆูนุงซีลีปัต แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 28 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ต้องถูกปิดลง ก็เสมือนการได้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม แต่ขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมที่จะกลับเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ตามมาตรการ เปิดเมือง จังหวัดยะลา ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้