ประเด็นเด็ด 7 สี

ส่งโบราณวัตถุจากวัดเจดีย์ยอดทอง คืนให้แก่ชาวพิษณุโลก

ประเด็นเด็ด 7 สี - สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย นำโบราณวัตถุที่ขุดพบในวัดเจดีย์ยอดทอง ส่งคืนให้ชาวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช

หลังจาก สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย จัดทำโครงการขุดค้นขุดแต่งวัดเจดีย์ยอดทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยขุดบริเวณโดยรอบเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม หรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และพบวัตถุโบราณจำนวนหนึ่ง จึงนำไปวิเคราะห์วัตถุสืบค้นข้อมูลทางวิชาการโบราณคดีว่ามาจากช่วงยุคสมัยใด

โดยวันนี้ นางรัตติยา ไชยวงศ์ นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย พร้อมคณะ ได้นำวัตถุโบราณสำคัญ 32 ชิ้น ที่ผ่านการวิเคราะห์วัตถุแล้ว ส่งคืนให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะกรรมการวัดเจดีย์ยอดทอง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการรับมอบ

นางรัตติยา เผยว่า วัดเจดีย์ยอดทอง มีเจดีย์ทรงดอกบัวตูม หรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเดิมชำรุดและพังทลาย แต่ได้รับการบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2533-2535 ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในครั้งนี้ ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยกำหนดช่วงอายุของเจดีย์ได้ เช่น เศษเครื่องถ้วยจีน ส่วนปากโค้งออก เคลือบสีเขียวไข่กา เซาะร่องใต้เคลือบ ซึ่งเป็นวัตถุจากช่างฝีมือสมัยราชวงศ์เยวี๋ยน กลุ่มเตาหลงเฉวียน โดยอยู่ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย หรืออยุธยาตอนต้น