ประเด็นเด็ด 7 สี

ATK ตัวคัดกรองโรคหรือภาระคนไทย? [เจาะเกาะติด]

ประเด็นเด็ด 7 สี - วันนี้ดีเดย์ แจก ATK พันล้านเป็นวันแรก เพื่อใช้สำหรับกลุ่มเสี่ยงในการคัดกรองโรค โดยจะมีประชาชนได้ใช้ชุดตรวจนี้ราว 4 ล้านคน ส่วนที่เหลืออาจต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต้องซื้อมาใช้เอง โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยก่อนรักษา ต้องตรวจ ATK มีค่าใช้จ่าย 1,400 บาท ที่สำคัญเบิกไม่ได้ ติดตามเรื่องนี้กับคุณรัตนกรณ์ โต๊ะหมัด

ถ้ารัฐบาลจะแจก ก็ควรแจกทุกคน เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนหลังลงทะเบียนตามขั้นตอนในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี จาก สปสช. แต่กลับถูกปฏิเสธ เพราะไม่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่หากมองในข้อเท็จจริง ทั่วประเทศทุกวันนี้มีใครบ้างที่ไม่เสี่ยงติดโควิด-19

อีกปัญหาที่ประชาชนต้องแบกรับ คือ ค่าตรวจ ATK หากป่วยไปโรงพยาบาลต้องจ่ายค่าตรวจ 1,400 บาทเอง โดยไม่สามารถเคลมประกันได้ทุกกรณี

ไม่ปล่อยให้ประชาชนแบกภาระ ประเด็นเด็ด 7 สี ประสานไปยัง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีการขยับ เตรียมเชิญ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กำหนดกรอบราคาค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้ง RT-PCR และโดยเฉพาะ ATK ที่ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าตรวจถึง 1,400 บาท

สำหรับการตรวจ ATK ก่อนหน้านี้ สปสช. อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายได้ทุกสิทธิ์ ภายใต้เงื่อนไข คือ ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด, การตรวจคัดกรองก่อนทำหัตถการ และแพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความจำเป็น ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยค่าตรวจที่เบิกได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องตรวจแบบใด กำหนดราคากลางไว้ที่ 450 บาท และ 550 บาท

การให้ประชาชนตรวจเชื้อ ATK ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ด้วยราคาที่สูง จากตัวช่วยจะกลายเป็นภาระหรือไม่ ค่าแรงขั้นต่ำ 300 หากไปหาหมอ ถูกบังคับตรวจโควิด-19 ต้องจ่าย 1,400 บาท จะต้องทำงานกี่วัน ก็ได้แต่หวังว่ารัฐจะเข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อประชาชน