7HD ร้อนออนไลน์

นักลงทุนญี่ปุ่นยังไม่ย้ายฐาน ยินดีร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมไทย นายกฯ วอนทุกฝ่ายร่วมมือ "พลิกโฉมประเทศไทย"

วันนี้ (17 ก.ย.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหม นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ Factory Sandbox จังหวัดชลบุรี หนึ่งในโครงการนำร่องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานเฟสแรก มีสถานประกอบการ 17 แห่ง และ มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ประมาณ 700,000 คน ดำเนินมาตรการ Bubble and Seal กำหนดให้ลูกจ้างเดินทางกลับที่พักโดยตรงไม่แวะระหว่างทาง โดยให้อยู่แต่ในเคหะสถานเท่านั้น และจัดให้มีการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR  ลูกจ้างทั้งหมด ตรวจแบบ ATK ทุก 7 วัน  พร้อมจัดสรรให้ได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

61441b6c4625d5.51994370.jpg

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับผู้บริหารและนักลงทุนญี่ปุ่นในพื้นที่ เพื่อหารือแนวโน้มการลงทุนและการส่งออก ได้รับคำยืนยันจากนักลงทุนต่างชาติว่า ยินดีร่วมมือกับประเทศไทยต่อไป โดยรัฐบาลพร้อมขจัดอุปสรรคต่างๆ และ จับมือฟันฝ่าสถานการณ์โควิด-19 ไปกับผู้ประกอบการ ด้วยความสัมพันธ์แบบมหามิตรระหว่าง 2 ประเทศ ที่มีมาอย่างยาวนาน จึงหวังให้นักลงทุนญี่ปุ่นจะสร้างโรงงานใหญ่ในประเทศไทยอีก เพื่อขยายกิจการออกไป และดูแลลูกจ้างคนไทยเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน สู่เป้าหมายการพลิกโฉมประเทศไทย พร้อมขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยรอยยิ้มของลูกจ้างและพนักงาน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการดูแลทุกคนอย่างดี และหวังให้สถานประกอบการอื่น นำไปเป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติต่อไป