7HDร้อนออนไลน์

เร่งเอาผิด เพจเฟซบุ๊ก “กู้สินเชื่อ ด่วนทันใจ” เหิมหนัก! ฉกรูปผู้บริหารธนาคารออมสิน แอบอ้างปล่อยกู้ยืมเงิน อย่าหลงเชื่อ-อย่าแชร์เด็ดขาด!

(17 ก.ย.64 ) กรณีที่มีการเปิดเพจเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อว่า “กู้สินเชื่อ ด่วนทันใจ” โดยอ้างเป็นธนาคารออมสินให้บริการปล่อยเงินกู้ นั้น ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง  ว่า เพจ กู้สินเชื่อ ด่วนทันใจ ได้มีการแอบอ้างนำภาพผู้บริหารธนาคารออมสิน ไปเป็นรูปโปรไฟล์

ธนาคารออมสินขอเรียนว่า ผู้บริหารท่านดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของ เพจ กู้สินเชื่อ ด่วนทันใจ ใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ  อีกทั้งเพจดังกล่าวได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อบุคลากรของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะได้ ดำเนินการทางกฎหมายกับเพจดังกล่าวต่อไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  อีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง จากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก gsbsociety หรือโทร. 1115
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง