ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

เวลา 14.38 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ตดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาวภควดี (มาลากุล) กันภัย พร้อมคณะสมาชิกราชสกุล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นางจรูญ ณ นคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมประกวดสุนัขนานาพันธุ์ สุนัขอารักขา การประกวดลีลาศยุวชน-เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้อาวุโส การจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนขอนแก่น และการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืน โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลการดำเนินงานของผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

นายตีแยรี มาตู (Mr.Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นางเซซีล มาตู (Mrs. Cécile Mathou) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง