ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ

ที่โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมระบบจ่ายอากาศพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)" จัดซื้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล โดยมีแพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา และบุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง รวม 519 คน เป็นผู้ป่วยระดับความรุนแรงน้อย 355 คน ปานกลาง 146 คน และวิกฤติ 18 คน

ที่โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีพิธีรับมอบเรื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพระราชทาน รวม 2 เครื่อง ซึ่งได้พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)" จัดซื้อเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมี นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมพิธีฯ

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยในเป็นตึกผู้ป่วยติดเชื้อ 18 เตียง และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่หอประชุมอำเภอทุ่งเขาหลวงเพิ่มอีก 100 เตียง เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่

ที่โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพิธีรับมอบสมาร์ตบอร์ดอัจฉริยะพระราชทาน ขนาด 65 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ รวม 2 ชุด ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลยะลา 1 ชุด และสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไบก์ 1 ชุด เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine และเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมี นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไบก์ ร่วมพิธีฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง