ข่าวเด็ด 7 สี

คลัสเตอร์ทหารเกณฑ์ยังน่าห่วง จ.ชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รายงานว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 848 คน โดยยังพบผู้ติดเชื้อกระจายใน 10 อำเภอ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดที่อำเภอ เมืองชลบุรี 222 คน อำเภอศรีราชา 193 คน และบางละมุง  128 คน

และที่น่าเป็นห่วงก็ยังคงเป็นผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ทหารเกณฑ์ผลัด 1 ในอำเภอสัตหีบ จากการตรวจค้นหาเชิงรุกพบเพิ่มอีก  49 คน ทำให้ขณะนี้มีทหารเกณฑ์ติดมียอดสะสม 680 คน

นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อภายในสถานประกอบการ โรงงานในอำเภอพานทอง 2 แห่ง อำเภอเมือง 3 แห่ง สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่งที่เข้ามารักษาตัวในชลบุรีอีก 35 คน อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 35 คน และบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน