สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กระทรวง DES นำเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการ

โครงการนี้ ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ หรือ Smart Economy Showcase ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรและเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ตอัป โดนจะไปที่จังหวัดอุบลราชธานี สงขลา และพิษณุโลก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ฟันฝ่าผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดเผยว่า ในงานจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ตอัป ซึ่งผู้ประกอบการสามารถปรึกษา และเจรจาจับคู่ธุรกิจ หรือร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากเจ้าของเทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ