สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ภาครัฐ คาดการณ์ปีนี้ น้ำท่วมไม่รุนแรง

ระหว่างการตรวจเยี่ยมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์มหาชน) จังหวัดชลบุรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับรายงานข้อมูลจากดาวเทียม คาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้จะไม่รุนแรง หรืออาจเรียกได้ว่าปกติ เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมขังน้อยกว่า 20 เท่าของน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554

ขณะเดียวกัน ยังมีพื้นที่รองรับน้ำจากลุ่มน้ำยม ที่ไหลลงสู่ภาคกลางตอนบน ก่อนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 แห่ง รับน้ำได้ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่หากยังมีการหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร คาดว่าความเสียหายจะไม่เกิน 100,000 ไร่ เพราะส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ส่วนที่ยังรอเก็บเกี่ยวมีจำนวนไม่มากนัก เป็นผลจากการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ทั้งการบริหารจัดการน้ำและการเกษตร แจ้งเตือนให้ประชาชนเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันต่อสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์จากดาวเทียม 5 ดวง ติดตามการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อพยากรณ์ผลผลิต และให้ทราบถึงสถานที่ปลูกพืชแต่ละชนิดที่เหมาะสมด้วย

ข่าวอื่นในหมวด