ข่าวเด็ด 7 สี

เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ใน กทม.

บรรยากาศการรับชุดตรวจ ATK ในกรุงเทพมหานคร ในช่วงวันหยุด มีประชาชนทยอยไปรับชุดตรวจ ATK ตามร้านขายยาใกล้บ้าน โดย สปสช. ได้ขยายจุดบริการตามร้านขายยา กระจายไปในชุมชน พื้นที่ต่างๆ ให้ทั่วถึงมากขึ้น เผยความคืบหน้าการแจกชุดตรวจ ATK ในช่วง 2 วันแรก แจกไปแล้ว กว่า 16,000 ชุด หรือ กว่า 8,000 คน โดยประชาชนได้ลองตรวจ ATK แล้วกว่า 1,000 คน พบ ผลเป็นบวก เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 8 คน โดยผู้รับชุดตรวจไปแล้ว จะต้องรายงานผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตังด้วย

แผนการกระจาย ATK นอกจากไปตามร้านยาแล้ว ได้ประสานกับกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครสาธารณสุข และโรงพยาบาลเร่งนำชุดตรวจกระจายไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลด้วย