7HD ร้อนออนไลน์

การรถไฟฯ จัดขบวนรถโดยสาร 7 ขบวน พากินยืนกินลูกชิ้นที่บุรีรัมย์ เริ่มวันนี้

วันนี้ (18 ก.ย. 64)  นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการขบวนรถเร็ว และรถท้องถิ่น จำนวน  7 ขบวน มุ่งสู่สถานีบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชนที่ต้องการเที่ยวชมเทศกาลลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมีขบวนรถ ดังนี้

ขบวนรถเร็วที่ 135 ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 06.40 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ เวลา 14.19 น. โดยมีรถนั่งปรับอากาศพ่วงในขบวน 4 ตู้ต่อวัน
ขบวนรถเร็วที่ 136 ต้นทางออกจากสถานีอุบลราชธานี เวลา 07.00 น ถึงสถานีบุรีรัมย์ เวลา 10.27 น. มีรถนั่งปรับอากาศพ่วงในขบวน 4 ตู้ต่อวัน

ขบวนรถท้องถิ่น
ขบวน 427 ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 14.20 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ เวลา 16.32 น. มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้
ขบวน 421 ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 06.10 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ 08.08 น. มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้
ขบวน 233 ออกจากสถานีนครราชสีมา เวลา 16.50 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ 19.13 น มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้
ขบวน 426 ออกจากสถานีอุบลราชธานี 12.35 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์ 16.15 น. มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้
ขบวน 428 ออกจากสถานีอุบลราชธานี 06.20 น. ถึงสถานีบุรีรัมย์  09.53 น. มีรถนั่งพัดลม 4 ตู้

ทั้งนี้   บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์โดยไม่ต้องกักตัว แต่จะต้องได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา 1 เข็ม มากกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นใดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย.

ข่าวอื่นในหมวด