7hdร้อนออนไลน์

ผู้เสียชีวิตวันนี้ เกินครึ่งเป็นผู้สูงอายุ

วันนี้ (18 ก.ย.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 122 คน ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 15,249 คน ในจำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้ มีเสียชีวิตที่บ้าน 1 คนอยู่ในพื้นที่ กทม.

โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดแบ่งเป็นชาย 70 คน หญิง 52 คน มีอายุระหว่าง 34-91 ปี เป็นชาวไทย 118 คน เป็นชาวเมียนมา 4 คน

ขณะที่มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 83 คน คิดเป็น 68 เปอร์เซ็นต์ของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 60 ปีและมีโรคเรื้อรัง 33 คน และผู้เสียชีวิตที่ไม่มีประวัติโรค 6 คน

ระยะเวลาในการรักษาตัวหลังจากพบเชื้อจนถึงเสียชีวิตนานที่สุด 56 วัน และระยะเวลาน้อยสุด 11 วัน หลังจากทราบผลตรวจ

61457c5726eb95.80502961.jpg

ผู้เสียชีวิตกระจายอยู่ใน 37 จังหวัด ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 49 คน และส่วนมากมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิต เบาหวาน โรคอ้วน และเป็นผู้ป่วยติดเตียง

การติดเชื้อของผู้เสียชีวิตมาจากการอาศัยในพื้นที่เสี่ยง และติดมาจากคนรู้จัก รวมทั้งประกอบอาชีพเสี่ยงในการพบปะผู้คนจำนวนมาก และติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว