7hdร้อนออนไลน์

เดือนเดียว เด็กญี่ปุ่นติดเชื้อโควิดสูงกว่า 17,000 คน

วันนี้ (18 ก.ย.64) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว พบเด็กญี่ปุ่นติดเชื้อโควิดสูงถึง 17,734 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

ในจำนวนนี้พบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษามากที่สุดถึงกว่า 8,000คน ตามมาด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 5,500 คน และเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 3,700 คน

ทั้งนี้ จากเดือน มิ.ย. ปี 63  จนถึงสิ้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา มีเด็กติดเชื้อโควิดทั้งหมดกว่า 54,000 คน