ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่โรงพยาบาลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เข็มที่ 1 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 954 คน พร้อมมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้ที่มารับบริการฯ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนฯ เชิงรุกแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนฯ ได้ โดยเป็นผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 46 คน อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อำเภอด่านขุนทด มีผู้ป่วยสะสม 1,047 คน อยู่ระหว่างรักษา 50 คน รักษาหายแล้ว 997 คน สถานการณ์ดีขึ้นยังควบคุมได้เพราะประชาชนได้รับวัคซีนฯ มากขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด