สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

แจก ATK แล้วกว่า 60,000 ชุด

บรรยากาศการรับชุดตรวจ ATK ในกรุงเทพมหานคร ในช่วงวันหยุด มีประชาชนทยอยเดินทาง มารับชุดตรวจ ATK ตามร้านขายยาใกล้บ้าน ส่วนใหญ่ได้ลงทะเบียน และตอบแบบสอบถาม ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” มาแล้ว โดยเภสัชกรประจำร้านขายยาบอกว่า ที่ร้านได้รับการจัดสรรชุดตรวจ ATK จาก สปสช. มาทั้งหมด 2,700 ชุด แจกไปแล้วกว่า 300 ชุด หลังได้รับชุดตรวจไป จะให้ประชาชนแอดไลน์ ของร้านขายยา เพื่อติดตามผลการตรวจ แต่พบว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มแจก จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีประชาชน รายงานผลตรวจเข้ามาเลย จึงอยากฝากไปถึงประชาชนที่รับชุดตรวจไปแล้ว ไม่ควรนำไปเก็บไว้ ควรตรวจจะได้ทราบผล ซึ่งทางร้านขายยา จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำอยู่ตลอด

อย่างไรก็ตาม สปสช. จะเร่งขยายจุดบริการตามร้านขายยา กระจายไปในชุมชน พื้นที่ต่างๆ ให้ทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งความคืบหน้าการแจกชุดตรวจ ATK ในช่วง 2 วันแรก แจกให้ประชาชนไปแล้ว 33,724 คน หรือ 67,448 ชุด มีประชาชนได้ตรวจ ATK และบันทึกผลไปแล้ว 2,918 คน พบ ผลเป็นบวก หรือเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 32 คน ซึ่งผู้รับชุดตรวจไปแล้ว จะต้องรายงานผลผ่านทางแอปพลิเคชัน  “เป๋าตัง” ด้วย

ส่วนแผนการกระจาย ATK นอกจากไปตามร้านยาแล้ว ได้ประสานกับกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครสาธารณสุขและ โรงพยาบาลเร่งนำชุดตรวจกระจายไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลด้วย