อาทิตย์ติดข่าว

ข้อแนะนำฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับเด็ก วันพรุ่งนี้

พรุ่งนี้แล้ว ที่เด็กนักเรียนจะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม นำร่องในพื้นที่สีแดงเข้มอย่างกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ข้อแนะนำฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับเด็ก วันพรุ่งนี้
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ "VACC 2 School" นำร่องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กและเยาวชน อายุ 10 ขวบ ถึง 18 ปี กว่า 2,000 คน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เป็นการวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่นักเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองได้เซ็นยินยอมที่จะให้เด็ก ๆ ได้ฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 และเตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะได้กลับมาเรียนแบบ ON Site ในเทอม 2 เดือนพฤศจิกายนนี้

สำหรับข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ขอให้ครู และผู้ปกครองสังเกตอาการให้มั่นใจว่า เด็กสุขภาพแข็งแรงดี พร้อมที่จะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ก็เป็นวัคซีนเชื้อตาย มีความปลอดภัยกับเด็กมากที่สุด และหลังฉีด เด็ก ๆ ทุกคน จะต้องนั่งพักสังเกตอาการ 30 นาที เพื่อดูผลข้างเคียง ก่อนและหลังฉีด เด็ก ๆ ก็ไม่ควรออกกำลังกายหักโหม ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินด้วย เพื่อไม่ให้ท้องเสีย หรือ ปวดท้อง

ขณะที่ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในต่างประเทศ ที่ผ่านวิกฤตรุนแรงมาอย่างในยุโรป ก็ให้เปิดเทอม โดยมีมาตรการ New Normal และฉีดวัคซีนในเด็ก คู่ขนานกันไป เพราะการปิดเทอมนาน ๆ ทำให้เด็กที่เรียนออนไลน์ พบว่าประสิทธิภาพในการเรียนลดลง

กรมการปกครอง ช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19
นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง แถลงชี้แจงผ่าน Facebook ของกรมการปกครองถึงการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของผู้ไม่มีบัตรประชาชน ที่พบ 1 กรณี คือ นางบุญ ชามัด อายุ 71 ปี จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีบัตรประชาชน เบื้องต้น ได้ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว โดยจัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลประเภท 0 คือ ไม่มีสถานะทางทะเบียน และให้มาถ่ายบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในวันนี้ อย่างไรก็ตาม หากนางบุญ มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมที่สามารถยืนยันสถานะสัญชาติไทย ย่อมใช้เป็นหลักฐานเปลี่ยนแปลงสถานะจากบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นบุคคลสัญชาติไทยต่อไปได้